Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης. Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting). Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Μελέτες Βιωσιμότητας. Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού. Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού…